傅建忠

首页 / 傅建忠
 • 姓名:傅建忠
 • 拼音:fù jiàn zhōng
 • 笔画:12 8 8
 • 五行:水 木 火
91分
 • 好听
  95分
 • 内涵
  94分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 数理
  80分
 • 三才
  80分
字音字形字义
 • 字音:fù、声调为去声
 • 字形:傅为左右结构,姓名学笔画12画
 • 字义:

  ◎ 辅相:太傅。少傅。
  ◎ 教导:“傅立德义”。
  ◎ 教导人的人:师傅。
  ◎ 附着,使附着:傅粉。
  ◎ 姓。

 • 字音:jiàn、声调为去声
 • 字形:建为半包围结构,姓名学笔画8画
 • 字义:

  ◎ 立,设置,成立:建立(a.开始成立;b.开始产生,开始形成)。建树(建立功业,或所建立的功业)。建国。建都()。建党。建军。建交。建设。建功立业。
  ◎ 造,筑:建造。建筑。修建。新建。兴(xīng)建。筹建。
  ◎ 提出,倡议:建议。建策(出谋献策)。
  ◎ 指中国福建省:建兰。
  ◎ 北斗的斗柄所指的方位。斗柄农历每月所指的方位不同,因此“建”亦转指月份(亦称“月建”、“月尽”):大建(农历有三十天的月份,亦称“大尽”)。小建(农历有二十九天的月份,亦称“小尽”)。

 • 字音:zhōng、声调为阴平
 • 字形:忠为上下结构,姓名学笔画8画
 • 字义:

  ◎ 诚心尽力:忠心。忠诚。忠实。忠告。忠于。忠魂。忠义。忠贞。效忠。赤胆忠心。忠言逆耳。

寓意内涵
含“建忠”的诗词

楼头小妇鸣筝坐,遥见飞尘入建章。

——唐朝・ 王昌龄《青楼曲二首(白马金鞍从武皇)》

日归功未建,时往岁载阴。

——魏晋・ 陆机《猛虎行》

时危见臣节,世乱识忠良。

——南北朝・ 鲍照《代出自蓟北门行(羽檄起边亭)》

千年忠义气,日星光离骚读罢总堪伤。

——唐朝・ 舒頔《小重山·端午》

平生多感激,忠义非外奖。

——唐朝・ 李白《酬裴侍御对雨感时见赠》

乡梦不曾休,惹甚闲愁忠州过了又涪州。

——清朝・ 左辅《浪淘沙·曹溪驿折桃花一枝数日零落裹花片投之涪江歌此送之》

荆山长号泣血人,忠臣死为刖足鬼。

——唐朝・ 李白《鞠歌行(玉不自言如桃李)》

义胆包天,忠肝盖地,四海无人识。

——明朝・ 施耐庵《念奴娇·天南地北》

生平未报国,留作忠魂补。

——明朝・ 杨继盛《就义诗》

三才五格
 • 13(火)
  天格
 • 25(土)
  人格
 • 21(木)
  地格
 • 9(水)
  外格
 • 33(火)
  总格
 • 天格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 人格25-解析:[英俊貌美]资性英敏的刚毅数君臣、首领、福星、文昌、企业、财禄、技艺、财库、进田。平和而谦虚者,家庭圆满,子孙昌盛。健康自在,三才善良者可望长寿。资性英敏,有奇特的才能,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚,以英俊之才,自能克成大业,倘任意气用事,傲迈无礼,恐弄吉反凶。
 • 地格21-解析:[明月中天]明月光照,实质刚健之数天官、太极、文昌、哲学、艺术、财库、福禄、首领、君臣、富翁。六亲和睦,有子嗣之惠,若女人反为不吉,夫妻难免时常反目两虎相斗,用则破夫运。秋月芙蓉,壮年易健壮,长寿。风光霁月之象,万物形成确立之势,独立权威,能为首领之运。为人尊仰,享受富贵显荣。路径属渐进发展,中途难免相当苦心,步步而进,宛如登梯一样,立身兴家,大博名利,乃贵重的吉数。因系伟大的首领格,妇女得此数者,反招灾害。按{易经]观点,女性属阴,应从男性,是为先天的约束,如具备首领之运,即妻凌夫之格。阴阳生出暗斗,自然不得安宁,故夫妻难免时常反目,或喜极悲生。虽极余庆,且妇德齐备,家庭圆满,则非夫克妻,妻便克夫,所谓两虎相斗,必无双全者,慎之戒之!
 • 外格9-解析:[破舟入海]吉兴尽凶始,穷乏困苦数官禄、图印、太极、怪杰、富翁、灾破、突破。亲情不睦,口说长短者多,力持贤明尚可平安。女易成风流或与夫别离,病弱,男女皆应晚婚。行事多积德可免短命。利去劫空,陷落穷迫,崎岖逆运、短命惨澹,悲痛、或者幼小离亲而困苦,或者病弱,不遇,遭难废疾、贫困、灾难、孤独,甚而刑罚,有不测的凶祸,人格主运有此数者则为大凶,即或一身得免灾害,也难免配偶丧失或有缺子之叹。实为人生最大恶运。但有例外的怪杰,富豪能出此数者。
 • 总格33-解析:[升天]家门隆昌,才德开展数天官、臣将、部长、文昌、学士、田宅、富翁。可望健康,身强口硬,妇女用则孤寡。可望健康、三才不善或不合先天五行者,病患亦有之。弯凤相会之象,形成确定之意。多功威智谋,刚毅果断,有如旭日东升,旺盛隆昌至极,属名闻天下的吉祥运。但如果过刚毅,反致误事,而且过贵重,常人恐不堪受。又物极必反,尊荣的反面论为黑暗,勿轻用之,妇女断不可用,用则孤寡。
 • 三才配置:火土木此配置乃半吉配置,家属缘薄,丧亲,亡子,兄弟姐妹分离,孤独,谋事不达目的,徒劳无功。
 • 对基础运的影响:境遇不安,心慌意乱,屡次变化,住所易动,部下不得为力,而有胃肠疾患。(凶)
 • 对成功运的影响:外观吉祥,但成功困难,虽用尽苦心,但希望之达到较迟。有胃肠病之虞。 (凶)
 • 对人际关系的影响:女子富魅力,男子多苦心,易生不平不满,好成人之美德。愿意照顾他人,数理吉者可能成功。 (半吉)
周易卦象
天风姤卦

下巽上乾(姤卦)天下有风 上卦

卦象

象曰:他乡遇友喜气欢,须知运气福重添,自今交了顺当运,向后管保不相干。这个卦是异卦(下巽上乾)相叠。乾为天,巽为风。天下有风,吹遍大地,阴阳交合,万物茂盛。垢(gou)卦与央卦相反,互为“综卦”。垢即遣,阴阳相遇。但五阳一阴,不能长久相处。

卦象详解

此卦之人,思想情绪变化较大,做事有点虎头蛇尾,又在欢乐的气氛中,有时,会突然出现悲伤的情调,带点杞人忧天的倾向。命运发展也较为奇怪,一生中,会有很多特殊的机缘,致使事业上取得成功。但这种机缘的出现,又常常与自己的希望或努力的方向完全无关,可说是带着传奇性色彩。

事业

此卦之人,大多与艺术有缘,喜欢附庸风雅,吟诗作画或歌咏,以表示人生的欢乐与悲伤。事业上,若能抓住关键性机会,则能取得胜利,成就大业。

交友

朋友交往较多,且能得到他们的帮助。要注意的是,也有被朋友连累的情况出现。

爱情

对异性朋友,有过于理想的倾向,不易满足于现实生活,或容易将初恋的形象保留在心灵深处,一直到晚年。

姓名吉凶

签语:莫惆怅,莫惆怅,命中八尺,何求一丈?

解释:应当顺天安命,尊重命运的安排,无论在什么方面,尽人事听天命即可,不要强求。

up