彭华丽

首页 / 彭华丽
 • 姓名:彭华丽
 • 拼音:péng huá lì
 • 笔画:12 6 7
 • 五行:水 水 火
98分
 • 好听
  95分
 • 内涵
  100分
 • 小众
  90分
 • 寓意
  100分
 • 数理
  100分
 • 三才
  100分
字音字形字义
 • 字音:péng、声调为阳平
 • 字形:彭为左右结构,姓名学笔画12画
 • 字义:

  ◎ 姓。

 • 字音:huá、声调为去声
 • 字形:华为上下结构,姓名学笔画6画
 • 字义:

  ◎ 美丽而有光彩的:华丽。华艳。华彩。华贵。华章。华表(亦称“桓表”)。华盖。
  ◎ 精英:精华。含英咀(jǔ)华。
  ◎ 开花:华而不实。春华秋实。
  ◎ 繁盛:繁华。荣华富贵。
  ◎ 奢侈:浮华。奢华。
  ◎ 指中国或汉族:华夏。中华。华裔。华胄(a.华夏的后裔;b.贵族的后裔)。华工。
  ◎ 敬辞,用于跟对方有关的事物:华翰(称人书信)。华诞(称人生日)。华居(称人住宅)。
  ◎ 头发花白:华发(fà)。华颠(指年老)。
  ◎ 指时光:年华。韶华。

  (華)
  huā  ㄏㄨㄚˉ
  ◎ 古同“花”,花朵。

 • 字音:lì、声调为去声
 • 字形:丽为上下结构,姓名学笔画7画
 • 字义:

  ◎ 好看,漂亮:美丽。秀丽。明丽。绚丽。富丽。丽质(女子美好的品貌)。风和日丽。
  ◎ 附着:附丽。

寓意内涵
含“华丽”的诗词

摇荡春风媚春日,念尔零落逐风飚,徒有霜华无霜质。

——南北朝・ 鲍照《梅花落·中庭多杂树》

繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

——唐朝・ 杜牧《金谷园》

临水整乌纱两鬓苍华故乡心事在天涯。

——宋朝・ 吴琚《浪淘沙·岸柳可藏鸦》

年华共,混同江水,流去几时回。

——清朝・ 纳兰性德《满庭芳·堠雪翻鸦》

夔府孤城落日斜,每依北斗望京华。

——唐朝・ 杜甫《秋兴八首》

庭中有奇树,绿叶发华滋。

——先秦・ 佚名《庭中有奇树》

息徒兰圃,秣马华山。

——魏晋・ 嵇康《赠秀才入军·其十四》

过眼年华,动人幽意,相逢几番春换。

——元朝・ 王沂孙《法曲献仙音·聚景亭梅次草窗韵》

夜闻归雁生乡思,病入新年感物华。

——宋朝・ 欧阳修《戏答元珍》

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

——唐朝・ 张九龄《感遇十二首·其一》

三才五格
 • 13(火)
  天格
 • 26(土)
  人格
 • 33(火)
  地格
 • 20(水)
  外格
 • 45(土)
  总格
 • 天格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 人格26-解析:[变怪]变怪奇异的豪侠数豪侠、君臣、官禄、侠义、红艳、财库、凶危。亲情无义、妻子无助、若子女温顺,可得圆满。大多破家病弱,先天缺金者,可望平安,男子有双妻之虑。属波澜重叠,数奇变怪的英雄运格,赋性颖悟,富有义气侠情,然而变动常多,风波不息,此数中人,临万难,越死线,而奏大功者有之,力不足,随波逐流,遇波折而破产亡家者有之,又因为他格的配合,或陷放逸,淫乱、短命、或者丧配偶,裹褥生霜,或丧子女,膝下零丁。属大多不得顺境的凶运,但不少出之怪杰、烈士、伟人反而有出其数。
 • 地格33-解析:[升天]家门隆昌,才德开展数天官、臣将、部长、文昌、学士、田宅、富翁。可望健康,身强口硬,妇女用则孤寡。可望健康、三才不善或不合先天五行者,病患亦有之。弯凤相会之象,形成确定之意。多功威智谋,刚毅果断,有如旭日东升,旺盛隆昌至极,属名闻天下的吉祥运。但如果过刚毅,反致误事,而且过贵重,常人恐不堪受。又物极必反,尊荣的反面论为黑暗,勿轻用之,妇女断不可用,用则孤寡。
 • 外格20-解析:[屋下藏金]非业破运的空虚数官星、部将、美术、智能、红艳、凶危。亲情不立,兄弟相隔,离祖成家,凡事百忍则家中能平和。纸舟进海,难以为继,三才配合不善者短命、病弱、废疾,金木者安全。物将坏之象,具有短命非业的诱导,所谓大凶之运,一生不得平安,灾难叠至,凶祸频临,不如意,陷于逆境,或致病弱、短命、非业、破灭、也有废疾不能支持一家者,或幼时别亲,而陷困苦,或者叹子女的不幸,或者男女丧失其配偶,为万事不成,终世进退维谷,主运有此数者,惨淡更甚。
 • 总格45-解析:[顺风行舟]泰和万事如意数部将、车臣、军臣、学士、文昌、艺术。可望圆满、子孙昌盛。三才不善者不遇。安康长寿,人格被克者不遇。顺风扬帆之象。经纬深、智谋大,可遂大志大业,克破万难而成功。富贵繁荣至极。但若与其他运的凶数结合,即如浪中失舵之船,易遭灾难。
 • 三才配置:火土火此配置乃吉配置,威势冲开天象,微贱出身,逐渐长大,终至首领,有如凯肇族之将,猛虎翼之状,权势旺盛。
 • 对基础运的影响:得下僚之支持, 充分之安心, 逐渐发展, 又得意外之进境。(大吉)
 • 对成功运的影响:希望如意,目的之达到迅速容易,(但数理不良者即不遇)。(大吉)
 • 对人际关系的影响:富吸引力,受社会惠泽,放任心强,容易接近异性,可得成功发达。(吉)
周易卦象
风天小畜卦

下乾上巽(小畜卦)蓄养待进 下下卦

卦象

象曰:苗逢早天尽焦梢,水想云浓雨不浇,农人仰面长吁气,是从款来莫心高。这个卦是异卦(下乾上巽)相叠,乾为天;巽为风。喻风调雨顺,谷物滋长,故卦名小畜(蓄)。力量有限,须待发展到一定程度,才可大有作为。

卦象详解

此卦之人,具有强烈的上进心和求知欲,追求美好的事物,能够在社会上形成领导者的地位。

事业

此卦之人,对生活的享受,比较注重精神上的修养,对宗教和艺术方面的感觉比较灵敏。不过,在人生的道路上,容易遇到难关,但经过努力,能战胜困难,取得事业上的成功。

交友

善于交际,人缘关系好,为人稳重而考虑周到,与人相处时,有让人值得信赖的感觉,因此,一生中,得到朋友的帮助较多,而且能受到部下的尊敬。

姓名吉凶

签语:天破能补,昏冥有光。

解释:有逢凶化吉遇难成祥的福气,即便暂时运势不佳,只需耐心等待,则终有出头之日。

up