刘思滢

首页 / 刘思滢
 • 姓名:刘思滢
 • 拼音:liú sī yíng
 • 笔画:6 9 13
 • 五行:火 金 水
94分
 • 好听
  100分
 • 内涵
  100分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 数理
  90分
 • 三才
  80分
字音字形字义
 • 字音:liú、声调为阳平
 • 字形:刘为左右结构,姓名学笔画6画
 • 字义:

  ◎ 姓。

 • 字音:sī、声调为阴平
 • 字形:思为上下结构,姓名学笔画9画
 • 字义:

  ◎ 想,考虑,动脑筋:思想(a.客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果;b.想法,念头;c.思量)。思忖。思索。思维。沉思。寻思。见异思迁。
  ◎ 想念,挂念:思念。思恋。相思。
  ◎ 想法:思绪。思致(新颖独到的构思、意趣)。构思。
  ◎ 姓。

 • 字音:yíng、声调为阳平
 • 字形:滢为左右结构,姓名学笔画13画
 • 字义:

  ◎ 清澈。

寓意内涵
含“思滢”的诗词

小轩独坐相思处,情绪好无聊。

——宋朝・ 石孝友《眼儿媚·愁云淡淡雨潇潇》

相思处、青年如梦,乘鸾仙阙。

——宋朝・ 文天祥《满江红·和王夫人满江红韵以庶几後山妾薄命之意》

暗相思,无处说,惆怅夜来烟月。

——唐朝・ 韦庄《应天长·别来半岁音书绝》

斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思。

——唐朝・ 刘禹锡《潇湘神·斑竹枝》

怎不思量,除梦里、有时曾去。

——宋朝・ 赵佶《燕山亭·北行见杏花》

今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。

——唐朝・ 刘禹锡《竹枝词二首·其二》

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。

——唐朝・ 韦应物《寄李儋元锡》

来岁长安春事早,劝杏花、断莫相思死。

——清朝・ 龚自珍《金缕曲·癸酉秋出都述怀有赋》

相思本是无凭语,莫向花笺费泪行。

——宋朝・ 晏几道《鹧鸪天·醉拍春衫惜旧香》

往事思量一晌空,飞絮无情,依旧烟笼。

——明朝・ 夏完淳《一剪梅·咏柳》

三才五格
 • 16(土)
  天格
 • 24(火)
  人格
 • 28(金)
  地格
 • 20(水)
  外格
 • 43(火)
  总格
 • 天格16-解析:[尊重]兴家得助的天乙贵人数天官、贵命、豪杰、进田、文人、学士、豪侠、畜产。春日花开,可望家庭圆满,男子有贤妻,女子不易早婚。花草逢春,易弱于色情,戒慎者可望健康长寿。反凶化吉之象,成首领、占上峰,雅量厚重,豪侠、足智多谋、善于协调、集名望,能服从、为大事大业可成,富贵发达的好暗示。
 • 人格24-解析:[掘藏得金]家门余庆的金钱丰盈数天官、福星、文昌、企业、财库、君臣、工商、富翁。不依祖业而立身,家庭圆满,兄弟和睦,但应保持正情无私。松柏常青,可望高寿。路途多有崎岖,实为难免,然而才略智谋出众,白手可以成家,财源广进,到老愈丰,子孙继承余庆的福运。
 • 地格28-解析:[阔水浮萍]豪气生离的行藏无定数天官、将星、官星、学士、红艳。亲戚多忌恩,兄弟少联络,子女别离。三才不善者病灾,伤害、废疾、发狂,三才善良者无大害。堪称遭难运,有一种豪杰气概,多于波澜变发,难免非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤害,或丧失配偶,或克子孙,也可能有自幼别亲者。总之大都有祸乱,争论不和,逆难,刑罚等,灾祸相接,终世劳苦。妇女有此数者多陷于孤寡或难成家的运格。
 • 外格20-解析:[屋下藏金]非业破运的空虚数官星、部将、美术、智能、红艳、凶危。亲情不立,兄弟相隔,离祖成家,凡事百忍则家中能平和。纸舟进海,难以为继,三才配合不善者短命、病弱、废疾,金木者安全。物将坏之象,具有短命非业的诱导,所谓大凶之运,一生不得平安,灾难叠至,凶祸频临,不如意,陷于逆境,或致病弱、短命、非业、破灭、也有废疾不能支持一家者,或幼时别亲,而陷困苦,或者叹子女的不幸,或者男女丧失其配偶,为万事不成,终世进退维谷,主运有此数者,惨淡更甚。
 • 总格43-解析:[破祖散财]须防邪途灾害加重数将相、文星、艺术、学者、凶星、灾厄、危难、伤残。弱妻无助,子多不秀,心心不相印,三才稳妥者无妨。病弱、外伤、短命、三才善良者可平安。散财破产运,因循姑息,犹如夜雨之花。薄弱散漫之象。虽有才能智识,但意力不确定。诸事不能遂行,外观幸福,内多困苦。表面俨然成事,里面不堪设想,如果妇女有此数,再加上其他格的关系,易陷荒淫而不能善终。
 • 三才配置:土火金此配置乃半吉配置,困难辛惨不绝,若主运有此数,乏他吉运以相助者,多陷病弱,废疾,孤寡甚有夭折。
 • 对基础运的影响:外见安稳,内实劳力,家庭或部下之间,有生纷争,又易起精神过劳,及呼吸器病等症。(凶)
 • 对成功运的影响:命运抑郁,除特别之例外,不遇不满,有脑症肺患,或致发狂自杀。 (凶)
 • 对人际关系的影响:容易得罪人,短虑而失败,凡事不辨情理,好虚荣与虚荣心强,一时难得成功终告失败,数吉者可能成功。 (凶)
周易卦象
火雷噬嗑卦

下震上离(噬嗑卦)刚柔相济 上上卦

卦象

象曰:运拙如同身受饥,幸得送饭又送食,适口充腹心欢喜,忧愁从此渐消移。这个卦是异卦(下震上离)相叠。离为阴卦;震为阳卦。阴阳相交,咬碎硬物,喻恩威并施,宽严结合,刚柔相济。噬嗑(shihe)为上下颚咬合,咀嚼。

卦象详解

此卦之人,具有坚强的毅力,一生中虽然会碰到好几次难关,但却能辛勤奋斗,艰苦奋斗而成功。对自己的要求颇高,离校后,还会继续不断地补充知识,在事业上碰到困难的时候,即能充分地发挥出来。一生和大事业比较有缘,但运途过程比较辛苦,常常要处理复杂而艰难的问题,生活往往处于紧张之中。

事业

此卦之人,若在大企业,工商界,政府机关等任职,则比较容易表现自己的才能,并于事业上得到成功。

交友

人际关系上,虽能和各阶层人士交往,但得到的帮助并不大。

爱情

桃花运方面,比较倾向从困难中求突破的恋爱,若不幸失败,则会留下不愉快的回忆。

姓名吉凶

签语:木固其本,切勿妄断。水浚其源,永久不枯。

解释:如果想成大事,要注意打牢根基,一步一个脚印,不能操之过急;而且一开始就不能行差踏错,源头上就要干干净净的。

up