黄蒲

首页 / 黄蒲
 • 姓名:黄蒲
 • 拼音:huáng pú
 • 笔画:11 13
 • 五行:土 木
87分
 • 好听
  90分
 • 内涵
  100分
 • 小众
  100分
 • 寓意
  100分
 • 数理
  70分
 • 三才
  60分
字音字形字义
 • 字音:huáng、声调为阳平
 • 字形:黄为上中下结构,姓名学笔画11画
 • 字义:

  ◎ 像金子或向日葵花的颜色:黄色。黄昏。牛黄。黄澄澄。信口雌黄。
  ◎ 特指中国黄河:黄灾。治黄。黄泛区。
  ◎ 指“黄帝”(即“轩辕氏”,传说中原始社会部落联盟首领):黄老(黄帝和老子)。炎黄子孙。
  ◎ 事情失败或计划不能实现:事情黄了。
  ◎ 姓。

 • 字音:pú、声调为阳平
 • 字形:蒲为上下结构,姓名学笔画13画
 • 字义:

  ◎ 多年生草本植物,生池沼中,高近两米。根茎长在泥里,可食。叶长而尖,可编席、制扇,夏天开黄色花(亦称“香蒲”):蒲黄(蒲的花粉)。蒲棒。蒲草。蒲绒。蒲扇。
  ◎ 指“菖蒲”:蒲节。蒲月(指农历五月)。
  ◎ 庵,用草盖的圆形屋。
  ◎ 古同“匍”,匍伏。
  ◎ 姓。

寓意内涵
含“蒲”的诗词

独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。

——明朝・ 汤显祖《午日处州禁竞渡》

正是浴兰时节动菖蒲酒美清尊共。

——宋朝・ 欧阳修《渔家傲·五月榴花妖艳烘》

汉家天马出蒲梢,苜蓿榴花遍近郊。

——唐朝・ 李商隐《茂陵》

江心云带蒲帆重,楼上风吹粉泪香。

——宋朝・ 严仁《鹧鸪天·惜别》

江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。

——唐朝・ 杜甫《哀江头(少陵野老吞声哭)》

芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。

——魏晋・ 谢灵运《石壁精舍还湖中作》

秋霜不惜人,倏忽侵蒲柳。

——唐朝・ 李白《长歌行》

蒲生我池中,其叶何离离。

——魏晋・ 甄宓《塘上行》

青蒲衔紫茸,长叶复从风。

——先秦・ 佚名《拔蒲二首》

不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平。

——唐朝・ 殷尧藩《端午日》

三才五格
 • 13(火)
  天格
 • 28(金)
  人格
 • 17(金)
  地格
 • 2(木)
  外格
 • 28(金)
  总格
 • 天格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 人格28-解析:[阔水浮萍]豪气生离的行藏无定数天官、将星、官星、学士、红艳。亲戚多忌恩,兄弟少联络,子女别离。三才不善者病灾,伤害、废疾、发狂,三才善良者无大害。堪称遭难运,有一种豪杰气概,多于波澜变发,难免非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤害,或丧失配偶,或克子孙,也可能有自幼别亲者。总之大都有祸乱,争论不和,逆难,刑罚等,灾祸相接,终世劳苦。妇女有此数者多陷于孤寡或难成家的运格。
 • 地格17-解析:[坚强]突破万难的刚柔兼备数天官、将星、威武、艺术、文昌。女性若能涵养女德,贤慧者可望圆满。心身健康,可望长寿。权威刚强,有己无人,以至与人不和,如善于矫正此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气力是其最大的优点。如果过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚,变成固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者,易流于男性,如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件过弱的妇女,反要用此数为妥。
 • 外格2-解析:[一身孤节]属混沌未定的分离破灭数劫财、破灭、灾危、破家、红艳、变迁、美貌。亲情疏远、夫妻应相互理解,则免别离之苦。急变病弱、凶弱、短命亦有之,易患皮肤病、外伤、天折。混沌未定数。为最大凶恶的暗示,无独力之气力,进退失自由、其内外生波澜困苦不安。摇动、病患、遭难、甚至残废。如拌有其他好数者不致天折,其人属于辛苦一生,志望难达,破灭无常。
 • 总格28-解析:[阔水浮萍]豪气生离的行藏无定数天官、将星、官星、学士、红艳。亲戚多忌恩,兄弟少联络,子女别离。三才不善者病灾,伤害、废疾、发狂,三才善良者无大害。堪称遭难运,有一种豪杰气概,多于波澜变发,难免非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤害,或丧失配偶,或克子孙,也可能有自幼别亲者。总之大都有祸乱,争论不和,逆难,刑罚等,灾祸相接,终世劳苦。妇女有此数者多陷于孤寡或难成家的运格。
 • 三才配置:火金金此配置乃凶配置,不如意,或致病弱,短命,非业,破败,中有废疾不能支持一家者。
 • 对基础运的影响:过于坚刚,乏同化力,酿成不和批离,遭难 (天格又七或八之时,伤害健康,灾厄愈甚) 。 (凶)
 • 对成功运的影响:顽刚过酷,诱发不和,不测之祸酿成夫妻之事端,致泣于不幸者有之。 (凶)
 • 对人际关系的影响:为人风流,奋斗心强,但家庭缘薄,常与人冲突,被众人所弃,终于孤独,但有金之连局者,先甘后苦。 (凶)
周易卦象
雷天大壮卦

下乾上震(大壮卦)壮勿妄动 中上卦

卦象

象曰:卦占工师得大木,眼前该着走上路,时来运转多顺当,有事自管放心宽。这个卦是异卦(下乾上震)相叠。震为雷;乾为天。乾刚震动。天鸣雷,云雷滚,声势宏大,阳气盛壮,万物生长。刚壮有力故日壮。大而且壮,故名大壮。四阳壮盛,积极而有所作为,上正下正,标正影直。

卦象详解

此卦之人,具有冒险的精神,大都性急而口才不错,喜怒哀乐常常表现出来。而从外表来看,还是令人羡慕的。

事业

对于平稳而安定的工作环境,则有无法适应的感觉。但一生中有好几次突然而来的好运,且大都能立即抓住时机,努力奋斗,而得到圆满成功。

交友

交友情况不错,与朋友来往密切,关系好而感情深。但和长辈的相处则不算理想,往往由于意见不合而产生分岐,而与后辈却能亲热共事,团结战斗。因此,从事领导性工作,极为有利,能得到部下的衷心帮助,迎来事业上的伟大胜利。

金钱

金钱方面,比较不知节制,但收支却能保持平衡,一生中虽有困难的日子,但不久即可消失。

up